English version

EnglishAutorskie zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Atrakcyjne i ciekawe zabawy muzyczno–ruchowe.
Razem z dziećmi gramy, improwizujemy na różnych instrumentach dziecięcych. Słuchamy pięknej i niezwykłej muzyki. Odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności. Rozwijamy dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość.

Muzyczna zerówka „Gama” działa od 1993 roku. Powstała z potrzeby uzupełnienia i rozszerzenia systemu kształcenia i wychowania muzycznego dzieci w wieku przedszkolnym. Adresowana jest głównie dla dzieci uzdolnionych muzycznie. Celem Zerówki jest praca nad rozwojem muzykalności i zdolności muzycznych dzieci, rozwijanie twórczego myślenia i działania oraz przygotowanie do dalszej edukacji muzycznej. Od początku działamy w oparciu o stale rozwijany program autorski. Jego podstawą są nowoczesne koncepcje edukacji muzycznej K. Orffa, Z. Kodaly’a i E. Jaquesa-Dalcroze’a oraz własne wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, a inspiracją — dorobek wybitnych polskich pedagogów wychowania muzycznego.

Obok zajęć grupowych istnieje możliwość stworzenia programów indywidualnych i rozpoczęcia gry na fortepianie, skrzypcach lub innym wybranym instrumencie, oraz wspólne śpiewanie w prawdziwym chórze.

Każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny. Pomagamy pokonywać trudności, doceniamy osiągnięcia. Wzajemne relacje opieramy na najbardziej uznanych wzorcach współczesnej psychologii, otwartości i empatii.

W razie potrzeby korzystamy z pomocy psychologa, logopedy lub foniatry.

Działamy od 25 lat.

Aktualności

Autorki Gamy

 • Anna Piskorek–Atys

  Anna Piskorek–Atys

  Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Przez wiele lat pracowała w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 jako pedagog–pianista. Obecnie jest wykładowcą w Katedrze Edukacji Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się problematyką rozwoju zdolności muzycznych i edukacji muzycznej dziecka. Prowadzi autorskie zajęcia muzyczne i naukę gry na fortepianie z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat w Casa dei Bambini w Warszawie. Pracuje ponadto jako nauczyciel–pianista w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

 • Marta Antoszewska

  Marta Antoszewska

  Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Ukończyła wydział Muzykoterapii na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 jako nauczyciel–pianista.Wykłada w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną. Prowadzi praktykę w prywatnym gabinecie muzykoterapii. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

Zajęcia

Plan zajęć umuzykalniających obejmuje:

 • pracę nad głosem dziecka: prawidłowe oddychanie i postawa ciała, rozluźnianie, ćwiczenie emisji, dykcji, poprawnej intonacji. Kształcenie słuchu (melodycznego, rytmicznego i harmonicznego), ćwiczenia mowy i ćwiczenia logorytmiczne;
 • ruch przy muzyce: zabawy ruchowe ze śpiewem i z towarzyszeniem instrumentu, ilustracje, improwizacje i inscenizacje ruchowe, ćwiczenia rytmiczne;
 • grę na instrumentach dziecięcych, zapoznanie z fortepianem, wiolonczelą skrzypcami, fletem, klarnetem trąbką i gitarą;
 • poznawanie bogatej, dziecięcej literatury muzycznej, polskiej i obcej (m. in. angielskiej i francuskiej);
 • muzyczne ćwiczenia twórcze;
 • aktywne i świadome słuchanie muzyki;
 • integrację muzyki, plastyki i słowa;
 • muzykoterapię.

Nauka gry na instrumencie odbywa się podczas jednego lub dwóch spotkań indywidualnych w tygodniu. Lekcje te trwają 20 lub 30 minut.

Zajęcia prowadzone są od września do czerwca, w każdy poniedziałek i czwartek, o gzodzinie 17 lub 18. Trwają 55 minut. Odbywają się na terenie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 1 im. E. Młynarskiego przy ulicy Miodowej 22 d w Warszawie.

Zapisy na zajęcia rozpoczynamy we wrześniu. Można też do nas dołączyć w trakcie trwania roku szkolnego, jeśli są wolne miejsca.

Wystarczy przyjść na zajęcia, można też zapisać się przez telefon lub drogą elektroniczną.

Opłaty

Wpisowe
290
Stała opłata miesięczna za zajęcia grupowe
380
Opłata za indywidualną lekcję nauki gry na instrumencie
40–50

Rodzice nie wnoszą żadnych dodatkowych opłat za materiały i środki niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.

Galeria

Kontakt

Zajęcia odbywają się w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Emila Młynarskiego w Warszawie
przy ul. Miodowej 22d.

Agencja Działań Artystycznych „Gama”,
Prowadzące:
Konto bankowe:
50102055581111165164300034